Gerrard Street

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Hoewel er veel ideeën zijn hoe een circulaire economie dit afval zou kunnen voorkomen, zien we dat circulaire consumentenproducten nauwelijks bestaan en vaak enkel aanslaan bij een kleine niche van ‘groenen’. Het ontbreekt niet aan kennis. En diensten als Car2Go en Spotify laten zien dat de markt open staat voor nieuwe businessmodellen. Wat we nu nodig hebben zijn concepten die een brug slaan naar mainstream klanten. Producten die een breder publiek aanspreken en die iedereen kan begrijpen; dat is de volgende stap naar een circulaire economie!

Stap 1 is geweest om een eerste consumentenproduct te selecteren en een circulair businessmodel te ontwikkelen waarmee een mainstream doelgroep wordt aangesproken. Stap 2 was het aansluiten van de eerste 500 klanten en de productie van 1000 hoofdtelefoons. Deze stappen zijn voltooid. De volgende stap is groeien tot minstens 20.000 klanten, al dan niet met extra modellen hoofdtelefoons. Stap 4: internationale uitbreiding van onze markt, via West-Europa naar de VS, en ook naar opkomende economieën. In Stap 5 gebruiken we onze ervaring en klantenbestand om, in samenwerking met bestaande elektronica fabrikanten, het assortiment uit te breiden naar andere productgroepen. Denk aan laptops, smartphones en tv's.

Gedurende dit proces zullen we continu aandacht voor onze activiteiten generen via de pers en via samenwerking met ambassadeurs en partners/brands. Nu al worden we veel gevraagd om te spreken op evenementen en op scholen. We zullen onze visie en ervaringen blijven delen om anderen aan te sporen en te inspireren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

We bouwen kennis op in het vermarkten van circulaire concepten voor het grotere publiek. We laten zien dat het mogelijk is om een zeer schaalbaar, circulair consumentenproduct op de markt te brengen. Hierbij hoort een omslag van productgebruik bij consumenten. Indirect verwachten we spill-over naar andere bedrijven, doordat we laten zien dat we niet enkel afval besparen, maar ook winstgevend zijn.

Dorus Galama, Gerrard Street