GFSC Consultants and Engineers BV

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De bouw is een grootverbruiker van grondstoffen, meer dan de helft van alle in Nederland gebruikte grondstoffen komt hier terecht. Grondstoffen zijn echter niet eindig beschikbaar, daarom is er een noodzaak om over te schakelen naar een onuitputtelijke bron van bouwmaterialen die van nature weer (snel) terug groeien (bio based materialen). Gebouwen zullen in de toekomst ook als grondstoffendepots moeten gaan fungeren. Daarom is de ambitie van GFSC Consultants and Engineers BV het creëren van nieuwe business rondom circulaire economie in de bouw. De aanpak daarbij is het stimuleren van de valorisatiecompetentie van samenwerkende MKB-ondernemingen, daarmee het bij hen creëren van waarde door kennis om te zetten in enige vorm van kapitaal waardoor consortia ontstaan die toonaangevend (‘de leiders’) zijn in circulair bouwen, EMT en clean technology.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

GFSC brengt binnen de bouw nieuwe samenwerkingsvormen tot stand tussen MKB-ondernemingen om zo nieuwe en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen binnen een economisch systeem dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert en die een belangrijke economische maar ook maatschappelijke impact zullen hebben binnen de bouwindustrie, de maakindustrie en de toeleverende industrie in Oost Nederland. GFSC Consultants and Engineers richt zich niet alleen op het traditionele bouwproces (zoals stenen stapelen, beton storten, schilder- en timmerwerkzaamheden op een bouwplaats) maar juist op het realiseren van een integrale aanpak bij het circulair maken van alle bijbehorende processen. Zo zullen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de bouwsector en de maakindustrie worden gerealiseerd die leiden tot nieuwe circulaire producten en processen binnen het totale bouwproces. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor cleantech, smart industry en de EMT-sector door integratie op systeemniveau van installatietechniek, hetgeen al begint aan de voorkant (ontwerpfase) van het bouwproces.

Ron van Wijk, GFSC Consultants and Engineers BV