Gispen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Gispen ziet het als haar rol om als één van de grootse totaalinrichters voor werk-, woon-, onderwijs- en zorgomgevingen een strategie te ontwikkelen, waarmee zij samen met haar stakeholders werkt aan een transitieagenda voor de maakindustrie. Een circulaire economie vergt een transitie, zowel in denken als doen. Wij onderscheiden ons door op een zo breed mogelijk vlak, proactief, betrokkenheid te creëren door het nastreven van een cultuur die de principes van een circulaire economie gebruikt om de levens en leefomgevingen van al onze stakeholders te verbeteren. Dit doen wij door het eerst voor te doen, dan samen te doen en dan te streven naar zelf doen om zo daadwerkelijk impact te realiseren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

“Gispen is een innovatieleider op het gebied van circulair inrichten en neemt haar verantwoordelijkheid met een bedrijfsvoering die zo min mogelijk grondstoffen verbruikt en toeleveranciers meeneemt in de principes van hergebruik. Vanaf productontwerp tot retourstromen richten we ons op (her)gebruik en functionaliteit waarbij componenten en materialen meerdere functies hebben, herbruikbaar en toepasbaar zijn in ons productieproces. We houden regie op resources (producten bij de klant) door waardenbenadering gecombineerd met een evenredige stimulans in financiële modellen.”

Aan de hand van vijf focusgebieden (cirkels sluiten, betrokkenheid creëren, nieuwe verdienmodellen, afval elimineren en innovatieleider) wordt samen met de stakeholders vooruitgang geboekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van backcasting. Backcasting is een vorm van creatief denken die niet begint met vandaag in het achterhoofd of speculaties over de toekomst, maar in plaats daarvan begint met een visie op de toekomst die we willen creëren, het gewenste doel, en dan vraagt wat we kunnen doen om daar te komen. Voor de vijf focusgebieden zijn de volgende doelen gesteld:

Cirkels sluiten
Doel: Onze producten en diensten aan te bieden als een circulair businessmodel om zo de grondstoffenkringloop te sluiten bij het inrichten van ruimten.

Betrokkenheid creëren
Doel: Een cultuur creëren die de duurzaamheidsprincipes gebruikt om de levens en leefomgevingen van al onze stakeholders te verbeteren - medewerkers, partners, leveranciers, klanten, investeerders, kennisinstellingen en gemeenschappen.

Nieuwe verdienmodellen
Doel: Onze verdienmodellen doorontwikkelen waarbij wij de meervoudige waarden van op CE gebaseerd ondernemen laten zien aan onze klant.

Afval elimineren
Doel: Alle vormen van verspilling elimineren op elk gebied van het bedrijf Gispen, waarbij verspilling gedefinieerd wordt als alles wat geen toegevoegde waarde heeft voor de klant. Dit geeft ruimte voor het benutten van innovaties en economische kansen.

Innovatieleider
Doel: Gispen is innovatieleider CE op het gebied van inrichten van ruimten. Dit betekent het formuleren en articuleren van ons vernieuwend perspectief, het openlijk delen van kennis en expertise en het linken aan actie en resultaat om zo de transitie te versnellen.

We bouwen samen aan ervaring door te doen en te kennis te delen!

Rick Veenendaal, Gispen