GP Groot inzameling en recycling bv

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het werkelijk omzetten van afval tot grondstoffen. Grondstoffen waarvan nieuwe hoogwaardige producten gemaakt kunnen worden. Deze stappen zetten wij nu en vervolgen wij tot er geen (niet-gevaarlijk) afval meer wordt verbrand.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Afval en grondstoffen vallen uiteen in een logistieke en een technische uitdaging. GP Groot draagt bij aan een logistieke oplossing om schone stromen, ook in kleine hoeveelheden goed in te kunnen zamelen. Wij doen dit al en kunnen kennis delen met partijen. Daarnaast zijn wij specialist is het nascheiden van afval. Ook hier kunnen wij (samen met onze deelneming Sortiva) kennis delen.

Wim Horeman, GP Groot inzameling en recycling bv