GPX

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

We willen een reductie van CO2 bereiken op een speelse wijze door de verslaving aan fossiele en nucleaire elektriciteitsproductie te pareren met introductie van nuttige maar ook karaktervolle wind en zon, met als spannende inzet: de absolute leveringszekerheid van elektrische energie (dit fenomeen is de oorzaak die tot dusver leidt tot de veel te trage afname van fossiel en nucleair).

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

GPX heeft een relationele energiebank opgericht waar het contact met de bron eindelijk écht in beeld gaat komen via een energiebank-rekening. GPX is van mening dat ook (en vooral) elektrische energie een consumptiegoed is. De reststoffen van conventionele productie beschouwt GPX - bij de toepassing van het concept - als vermeden grondstoffen.

Egbert Bouwhuis, GPX