Green Furniture Circle

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

GreenFurnitureCircle en een duurzame, circulaire economie
De GreenFurnitureCircle onderzoekt en realiseert circulaire projecten voor een aantal gerenommeerde Nederlandse meubelproducenten. Om te inspireren, te verduurzamen en vooral door te doen. Geen toekomstmuziek maar realiteit.
Hoe mooi zou het zijn als we tussen alle bestaande reststoffen grondstoffen vinden waarvan we nieuwe meubels kunnen maken? Dat is precies wat de GreenFurnitureCircle doet; potentiële grondstoffen vinden tussen afval en daarmee waarde creëren.

Doelstelling
De GreenFurnitureCircle fungeert als ‘groene motor’ voor een groep 100% Nederlandse meubelproducenten in de maakindustrie. De GreenFurnitureCircle stelt zich ten doel de traditionele grondstof- en productenstroom volledig te wijzigen in een verdere duurzame en circulaire productie. Op basis van duurzame energie en arbeid in de regio.

Stap voor stap
Om de ambitieuze doelstelling te behalen bepalen we onze richting stap voor stap. Externe
partijen uit de regio en binnen onze keten worden vanaf het begin betrokken zodat doelstellingen daadwerkelijk realiseerbaar zijn en worden omgezet worden in daden.

Kansen
Binnen de GreenFurnitureCircle worden alternatieven gezocht voor:

 • Spaanplaat (toegepast in kasten en tafels- bureaubladen)
 • Kunststoffen (toegepast in zitschalen stoelen en kleinere onderdelen)
 • Polyetherschuim (toegepast in wanden en zittingen/ ruggen van stoelen)
 • Duurzame inzet van restmaterialen in nieuwe producten met als inzet ‘no waste’
 • Social impact programma’s integreren binnen de initiatieven

Onze duurzame principes
Bij het ontwikkelen van grondstoffen en halffabricaten gelden de volgende basisprincipes:

 • Design voor hergebruik
 • Lange levensduur, waardoor de totale cyclus wordt vertraagd
 • Constante kwaliteit
 • Geschikt voor serieproductie
 • 100% recyclebaar
 • 100% bio afbreekbaar
 • Economische en duurzame haalbaarheid
 • Zero impact

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Werkgelegenheid  
In de verwerking van het afval tot een stabiele grondstof voorzien wij een banengroei. De
werkgelegenheid zal zich in het bijzonder richten op mensen met een arbeidsbeperking.  

Onderwijs
Om onderzoek te verrichten is kennis nodig. Kennis die soms zelfs nog niet eens beschikbaar is. De huidige samenwerking met GreenPAC (Stenden Hogeschool en Windesheim) is een stap in de goede richting. Momenteel onderzoeken we of andere partijen aan kunnen sluiten. Zoals bijvoorbeeld Universiteit Wageningen die al meerdere casussen op hun naam hebben staan.  Een ander voorbeeld is een samenwerking met de MBO colleges in Hoogeveen en Emmen. Door meer samenwerking op verschillende niveaus kunnen we bijdragen aan de verbetering van de doorstroom van studenten naar het HBO.

Regionaal  
De aan de GreenFurnitureCircle gelieerde meubelfabrikanten produceren als enige daadwerkelijk alle producten in Nederland, 100% Made in Holland. Dit heeft uiteraard als
voordeel dat er minder CO2-uitstoot bij het transport ontstaat, daarnaast zorgen we voor
een goede werkgelegenheid. De grondstoffen worden bewust uit de regio betrokken, maar we vinden dat het nog beter kan. Door bijvoorbeeld ook bestaande reststoffen uit de regio te halen en er nieuwe producten van te maken. En als we dit juist door mensen uit diezelfde regio laten verwerken kunnen we meer voor onze omgeving betekenen. Daarnaast biedt dit tevens een commerciële waarde die meer en meer door onze eindgebruikers wordt gewaardeerd: duurzame Nederlandse producten op een eerlijke en transparante manier geproduceerd.

Plannen  
In 2030 moet in ieder geval de cirkel helemaal rond zijn: geen afval uit onze fabrieken en uitsluitend grondstoffen die 100% recyclebaar en/of bio afbreekbaar zijn. Op weg naar een duurzame en circulaire economie. GreenFurnitureCircle.

E. Luisman, Green Furniture Circle