GreenWavePlastics

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Als duurzaam ondernemer, ere-voorzitter van PlasticsRecyclersEurope (www.plasticsrecyclers.eu, co-founder van WasteFreeOceansFoundation (www.wastefreeoceans.eu), mede initiator van tal van Europese projecten rondom waste management is het optimaliseren van het sluiten van de grondstof ketens deel van mijn dagelijkse werkzaamheden.

Vooral op het gebied van kunststoffen is er zoveel meer mogelijk dan op dit moment gerealiseerd wordt. Het efficient in omloop houden van bestaande grondstoffen (nu nog afval) heeft tevens een direct positief effect op de reductie van CO2 emissies, het creëren van een schoner milieu maar ook de creatie van talloze groene banen. Met de juiste stimulansen en ambitieniveaus die omgezet worden in concrete acties kan hiermee ook een belangrijke invulling gegeven worden aan het bereiken van de COP21 klimaatafspraken.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Internationaal erkend expert op het gebied van waste management, recycling, marine litter, duurzaamheid, maar werk toenemend ook aan themas als greening the desert en werken aan schoon drinkwater. Expertise met name op het sluiten van de kunststofketens en toepassing van recyclaat in tal van producten (www. greenwaveplastics.eu). De beschikbare kennis kan ook onderdeel worden van een internationalisering programma bijvoorbeeld als concreet onderdeel van deel oplossingen rondom ontwikkelingswerk en vluchtelingen vraagstukken.

Bernard Merkx, Directeur GreenWavePlastics