Grondbalans

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

Missie:
Samen mooie projecten maken.

Identiteit:
Grondbalans is het handelsbedrijf in grond, baggerspecie en minerale bouwstoffen.

Visie:
Eerste keus partner zijn voor het aanleveren en afvoeren van secundaire materialen voor alle civieltechnische projecten.

Kernwaarden:
·    Deskundigheid
·    Betrouwbaarheid
·    Klantgerichtheid        
·    Ontwikkelingsgerichtheid
·    Creativiteit

We bemiddelen bij leverantie en afzet van grond, coördineren bij bemonstering, begeleiden de uitvoering, het transport en verzorgen alle bijbehorende administratie. We beheren grondbanken en hergebruikwerken. Daarnaast ontwikkelen we digitale toepassingen voor uw bodem- en depotbeheer. Tenslotte zetten we onze kennis en ervaring om in adviezen over grond en grondtoepassingen. We verbinden daarbij graag de meest economische oplossingen met zorgvuldig bodembeheer.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Reeds jaren verwerken wij vrijkomende grondstromen naar nuttige toepassing. Wij willen met onze 20 jaren kennis en landelijke onafhankelijke positie bijdragen aan dit akkoord. Jaarlijks verwerken wij 2.000.000 ton grond en baggerspeccie.

Ron Peerdeman, Directeur Grondbalans