Hans Stofberg Circulair Bouwen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Circulair Bouwen is een nieuwe manier van bouwen waarbij de grondstoffen, materialen of producten aan het eind van de levensfase opnieuw gebruikt kunnen worden.
Circulair Bouwen is ook een nieuwe manier van denken en werken en roept nog veel vragen op.
Onze inzet is het om met de ontwikkelde “Methodiek Circulair Bouwen” alle partijen in de bouw praktisch aan de slag te helpen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

In de Methodiek worden een aantal aspecten van een gebouw beoordeelt; de aanpasbaarheid, de levensduur, de splitsing in vier gebouwdelen, de details, en de toegepaste materialen.
Met deze inzichten kunnen wij de volgende dienstverlening aanbieden:
- Opstellen beleidsnotities
- Opstellen circulair Programma van Eisen voor opdrachtgevers en aanbestedende diensten
- Beoordelen ontwerp met de “Methodiek Circulair Bouwen”
- Advisering in biobased en circulaire bouwmaterialen en de bijbehorende kringlopen
- Opstellen Total Cost of Ownership begroting
Voor zowel nieuwbouw als renovatie geldt: Bouwen wordt Monteren en Slopen wordt Demonteren.

Hans Stofberg, Hans Stofberg Circulair Bouwen