Heijmans

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Nederland en Heijmans circulair in 2050
In 2050 dient de Nederlandse economie volledig te draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer.
Heijmans heeft de kans om al in het inrichten en ontwerpen van de gebouwde omgeving haar stempel te drukken op de toekomst. We willen waarde toevoegen of creëren in plaats van onttrekken. Dat geldt niet alleen voor materialen, maar ook voor het ruimtegebruik en energie.
Met het onderschrijven van het grondstoffenakkoord bevestigen wij de verantwoordelijkheid die de bouwwereld draagt ten opzichte van de komende generaties in deze wereld. Middels het Rijksprogramma Nederland circulair 2050 willen wij participeren en bijdragen aan een meer circulaire toekomst.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten.
Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. We willen waarde toevoegen of creëren in plaats van onttrekken. Dat geldt niet alleen voor materialen, maar ook voor het ruimtegebruik en energie.
Concrete voorbeelden van circulair bouwen binnen ons concern zijn: Greenway LE, Terratube, ZigZag Solar, Hydrea Thermpipe, SONOB, Heijmans ONE en vele andere producten en concepten. Maar ook natuurinclusief bouwen staat bij ons hoog op de agenda.

Frits Lely, Heijmans