Het Goed kringloopwarenhuizen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Hergebruik is goed voor het milieu. Nieuw onderzoek van TNO bevestigt eerdere onderzoeken dat kringloopwinkels zorgen voor CO2-reductie. Door verlenging van de levensduur van goederen, zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Het Goed wenst een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van afval en bevorderen van (product)hergebruik. De missie van Het Goed is ‘werk maken van hergebruik’. Het Goed wil met haar kringloopwarenhuizen zoveel mogelijk goederen hergebruiken en daarbij maximale kansen bieden voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Het Goed wil mensen inspireren tot hergebruik. Het Goed ziet het als haar taak herbruikbare goederen in haar kringloopwarenhuizen te verkopen dan wel voor de vrijkomende materialen nieuwe (hoogwaardige) toepassingen te vinden.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het Goed heeft begin 2017 25 kringloopwarenhuizen.

Om invulling te geven aan haar missie ‘werk maken van hergebruik’ en in haar streven naar een circulaire en inclusieve samenleving:

  • is Het Goed in het bezit van het keurmerk van de branchevereniging van de kringloopbedrijven;
  • is Het Goed gecertificeerd op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen ;
  • is Het Goed aangesloten bij MVO-Nederland en social enterprise;
  • zamelt Het Goed jaarlijks ongeveer 20 miljoen kilo herbruikbaar huisraad en textiel in;
  • zijn er dagelijks ruim 1.000 medewerkers aan de slag voor Het Goed;
  • maakt Het Goed onderdeel uit van het platform circulair textiel. In dit platform wordt gestreefd naar verlaging van de milieu-impact van textiel;
  • ontwikkelt Het Goed voor de gemeenten waar zij actief is nieuwe inzamelmiddelen om het huishoudelijk restafval verder te beperken en hergebruik te laten stijgen. Naast het milieubelang is hier ook lokale werkgelegenheid belangrijk;
  • is Het Goed bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten die gemaakt worden van materiaal- en afvalstromen.


Kortom, Het Goed raakt graag betrokken bij initiatieven waarbij wordt gestreefd naar lokaal/regionaal (product)hergebruik in combinatie met sociale werkgelegenheid.

Auke van der Hoek, Het Goed kringloopwarenhuizen