Het Groene Brein

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

Er gebeurt al veel rondom de circulaire economie in Nederland. Zowel op technisch vlak, op het vlak van business modellen en op het vlak van draagvlak en communicatie. Het Groene Brein probeert de beweging naar de circulaire economie te versnellen door kennis uit de wetenschap in te zetten in de praktijk. Met een netwerk van ruim 115 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting de circulaire economie. Enerzijds worden ondernemingen individueel ondersteund door antwoorden te zoeken op vragen op sectorniveau. Anderzijds wordt er gewerkt aan het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor de circulaire economie door toepasbare kennis te genereren, toekomstbestendig onderwijs te realiseren en systeemveranderingen na te streven die leiden tot een duurzaam economisch systeem.

Inzet van Het Groene Brein binnen de transitieagenda's van het grondstoffenakkoord is er op gericht om
- kennis uit de wetenschap toe te passen bij deelnemende bedrijven;
- bestaande kennis goed te ontsluiten;
- om best practices van bedrijven te delen;
- om de relatie met onderwijs en wetenschap goed te leggen.
Zodat we producten en diensten die er al zijn goed benutten, geen zaken dubbel gaan doen en het leerproces zo effectief mogelijk inrichten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij stellen concreet de volgende bijdragen voor:
- Kenniskaart circulaire economie. Hier zijn ruim 150 toonaangevende rapporten en boeken eenvoudig ontsloten op basis van vragen van bedrijven. Ons voorstel is om de kenniskaart te gebruiken als basis van kennismanagement in het grondstoffenakkoord en de inhoud gezamenlijk aan te scherpen en uit te breiden.
- Kennis uit de wetenschap. Wij stellen graag ons netwerk ter beschikking voor vragen uit de praktijk.
- Onderwijs. Er is behoefte aan een innovatie-programma onderwijs dat dwars door de verschillende transitieagenda's heen loopt. Door een aantal betrokkenen is een white paper op gesteld om dit vorm te geven. Wij bieden graag aan om dit samen met anderen uit te werken en vorm te geven.
- Kennisagenda. Er is behoefte aan ene reed gedragen kennisagenda, zowel voor de vijf transitiepaden als op dwarsdoorsnijdende thema's als business modellen, macro-economische aspecten, fiscaliteit e.d. Wij bieden aan om een actieve rol te spelen in het ontwikkelen van een kennisagenda voor de dwarsdoorsnijdende thema's.

Antoine Heideveld, Directeur Het Groene Brein