HetEnergieBureau

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

We zetten ons in om te komen tot een nul op de meter woningvoorraad die uiteraard gasloos is maar bovendien modulair en gebaseerd op circulaire principes. Dat wil zeggen demontabel, herbruikbaar en herinzetbaar. Bovendien zetten we ons in voor het gebruiken van cradle-to-cradle bouwproducten en een duurzame energievoorziening en duurzaam landgebruik.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij zetten onze kennis en expertise in voor de energietransitie, de nul op de meter transitie en de innovatie in de bouwsector. Bovendien stimuleren we en ontwikkelen we met partners duurzame energie systemen en cradle-to-cradle projecten in de woningbouw, openbare ruimte en het landelijk gebied.

Serge van den Berg, HetEnergieBureau