Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Duurzaamheid en circulaire economie zijn thema's die steeds belangrijker worden binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vorig jaar zijn we vanuit het HAN-duurzaamheidsnetwerk ‘bottom up’ begonnen met een serie praktische en inspirerende bijeenkomsten. Iedere keer lieten we aan de hand van een concreet thema zien hoe de kapitaalsoorten (financieel-, geproduceerd (producten en diensten)-, intellectueel-, menselijk-, sociaal & relationeel- en natuurlijk kapitaal) op elkaar ingrijpen en waarde creëren. We wilden tonen welke duurzame alternatieven er zijn (door andere vormen van organisatie zoals ketensamenwerking, de inrichting van financiële systemen, energiebesparing, technologische innovaties, etc.) en hierover het gesprek aangaan met docenten, studenten en ondernemers.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Inmiddels krijgen deze thema’s steeds meer invulling binnen de HAN en dat is goed nieuws. Het belangrijkste is, dat er intern en extern steeds beter wordt samengewerkt. Dat komt tot uitdrukking in het CEBB, expertisecentrum Circulaire Economie voor Bedrijven en Bedrijventerreinen, waarbinnen diverse lectoraten samenwerken en vraagstukken vanuit het bedrijfsleven op een structurele en in een langdurige samenwerking verbinden met ons onderwijs en onderzoek.

Verder speelt de HAN een belangrijke rol in het regionale project Circles (zie www.circles.nu). Ondernemers uit Oost-Nederland kunnen zich daar melden met hun successen en vraagstukken en kunnen gebruik maken van een breed scala aan scans en tools. Inmiddels heeft de HAN ook een Minor Circulaire Economie. Deze is nu nog alleen voor FEM-studenten, volgend jaar hopelijk voor de hele HAN. En zo werken we gestaag verder, om circulaire economie in alle geledingen en curricula binnen de HAN een vaste plek te geven en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
Contactpersoon: Rob Westerdijk, rob.westerdijk@han.nl

Theo Joosten, Directeur faculteit Economie en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen