Hydro - Pole Products

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Om 'Nederland circulair in 2050' te verwezenlijken moeten er innovatieve methodes ontwikkeld worden, dit is dan ook de ambitie van Pole Products. Dit kan echter alleen wanneer iedereen ervan overtuigd is dat het kan. Bedrijven zullen moeten samenwerken om een circulair Nederland te verwezenlijken.

Er is echter geen definitie voor de manier waarop we ontwerpen. Wat we doen, wanneer we lichtmasten en accessoires ontwerpen, is ervoor zorgen dat alle materialen die we kiezen gezond zijn voor mens en natuur en dat ze voldoen aan het Cradle to Cradle Certified™ -programma (C2C). Het programma kan worden gezien als de praktische implementatie van een circulaire economie. Het daagt ons uit om het ontwerp van onze producten voortdurend te verbeteren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wat wij bijdragen aan het akkoord is kennis en vernieuwing. Wij geloven dat door constante vernieuwing een circulair Nederland haalbaar is. We gebruiken materialen die zijn gecertificeerd voor onze nieuwe accessoires, die zijn ontwikkeld in samenwerking met onze leveranciers. We passen ook bestaande lichtmastonderdelen aan zodat we bepaalde materialen kunnen elimineren. Door vanaf het begin rekening te houden met de laatste fase van het product, de end-of-life-fase, zorgen we ervoor dat alle materialen in de cyclus kunnen worden teruggebracht. Anders is het geen oplossing voor de lange termijn. Vooruitgaan naar een circulaire economie is cruciaal voor de volgende industriële revolutie die al aan de gang is. We moeten de manier waarop we dingen maken veranderen. En lokale overheden en besluitvormers op de markt spelen hierin een leidende rol.

We zullen onszelf constant blijven uitdagen om verder te innoveren en meer circulaire oplossingen bieden.

Leopold Moormann, Hydro - Pole Products