ICE-Amsterdam

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

ICE-Amsterdam is een krachtige initiator van de circulaire economie in Nederland, zowel bij overheden, ondernemingen, maatschappelijke organisaties als kennisinstellingen/onderwijs. Als transitie-manager heeft ICE verschillende grote programma's getrokken rond Cradle to Cradle, Klimaatneutrale Steden, Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Acceleratie CE. ICE publiceert regelmatig trendanalyses die bijdragen aan de implementatie en impact van circulaire economie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

ICE-Amsterdam benadert circulaire economie vanuit een systeemperspectief en richt zich met name op het versterken van de transitie door aandacht te besteden aan de condities die deze transitie een goede bodem geven voor snelle groei. Met name de benodigde nieuwe governance is kern van de inbreng.

Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam