IKcircuLEER

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ambitie is dat leren over duurzaamheid en circulaire economie net zo gewoon zal zijn als taal en rekenen leren. Een duurzame toekomst begint in het onderwijs. Met IKcircuLEER ijveren we ervoor dat kennis van circulaire economie niet alleen in bedrijven en hoger/universitair onderwijs beschikbaar is, maar juist ook in het (V)MBO. Ruim de helft van de jongeren volgt een opleiding in het beroepsonderwijs. Als zij zijn toegerust met een kennisbasis over 'waarom, hoe en wat' van een duurzame circulaire economie, en zich ervan bewust zijn dat hun dagelijkse acties en ideeën een verschil maken voor een toekomstbestendige economie, dan is dat waardevol voor de aarde, de samenleving en hun eigen beroepskansen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Missie van IKcircuLEER is duurzaam (beroeps)onderwijs in de praktijk structureel te versterken, dat doen we door:

  • docentencursussen, o.a. via het bijscholingsprogramma van Ministerie van OCW, zie bijscholingvmbo.nl/cursussen/duurzaam-ondernemen-in-de-klas-lessen-ontwikkelen, deze cursus is gevalideerd door registerleraar.nl  
  • lesmaterialen die het makkelijk en aantrekkelijk maken om met duurzaam denken en doen in de klas aan de slag te gaan.

Kenmerkend voor de aanpak van IKcircuLEER is:

  • operationaliseren van brede begrip duurzaamheid voor onderwijs. Want de meeste docenten willen graag aan de slag met duurzaamheid, maar weten niet goed hoe ze hierin hun leerlingen voor te bereiden voor examens
  • levende lessen, actuele praktijkverhalen van echte duurzame ondernemers (wereldspelers, start-ups) en kunstenaars
  • uitnodiging aan jongeren om bij te dragen aan duurzame dilemma’s waarop de ‚levende lessen’ in actie zijn. Dat laat aan jongeren zien, dat duurzaamheid een nieuwe weg is, die we nu met elkaar uitvinden. En waar volop kansen liggen voor hen om aan bij te dragen, en hun voordeel mee te doen in de beroepspraktijk van een circulaire economie.

Dus enerzijds grondige onderwijskundige onderbouwing voor toetsbare kennisbasis en structurele integratie in onderwijs. Anderzijds de actualiteit van levende lessen als rolmodellen ter inspiratie voor docenten en jongeren.

Liedewij de Graaf, IKcircuLEER