iLINQ

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Creëren van een gezonde leefomgeving met positief effect op mens en milieu door gebruik van circulaire en/of biobased materialen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Initiatie, realisatie en advisering van voorbeeldprojecten met innovatief en duurzaam gebruik van grondstoffen. Kennisdeling zowel digitaal als fysiek door het bouwen van platforms/communities, geven van lezingen en publiceren van kennis. Advisering voor de transitie naar een duurzame leefomgeving en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Daniel de Witte, iLINQ B.V.