In Perspectief architectuur

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ik wil mij inzetten voor het realiseren van de doelstelling Nederland Circulair in 2050. Om dat te bereiken is het nodig dat we nu doen wat nu kan op gebied van circulariteit. En er kan al veel. Als we maar bereid zijn met een open blik te kijken en durven te proberen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Concreet zal ik bij ieder project waar ik aan werk de mogelijkheden voor Circulair bouwen en ontwerp onder de aandacht brengen.

Rob Velthuis, In Perspectief architectuur