Inashco

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Als specialist op het gebied van recycling van restassen uit de afval energie centrales is het onze visie dat alle verbrandingsassen van aec's gerecycled kunnen worden. Deze assen moeten niet als afvalproduct gezien worden, maar als bron van waardevolle grondstoffen. Inashco wil een rol spelen om deze grondstoffen volledig terug te brengen in de economie, waardoor de carbon footprint van de industrie aanzienlijk zal verlagen. Daarnaast beschermen we daarmee onze schaarse grondstoffen voor toekomstige generaties.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het is de missie van Inashco om voor de AEC's de gewenste partner te zijn ten aanzien van het terugwinnen van grondstoffen en hergebruik van alle restassen. Het is onze drive om deze assen om te zetten in waardevolle materialen. Wij verwerken wereldwijd zo'n 4 miljoen ton van deze assen en beschikken over een brede kennis en ervaring met verschillende soorten en kwaliteiten bodemassen, deze zijn namelijk per AEC, land en regio verschillend. Wij beschikken over operationele kennis op basis van verschillende technieken en hebben veel kennis op het gebied van toepassing van deze uit afval teruggewonnen grondstoffen. Met name de kennis van chemische processen en de gedragingen van de verschillende elementen in het milieu en de effecten hiervan op lange termijn spelen een belangrijke rol.
Wij bieden aan om actief deel te nemen en daarbij kennis van zaken alsmede onderzoeks-capaciteit in te brengen.

Rogier van de Weijer, Inashco BV