Infotheek Group

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Infotheek is opgericht in 1991 en is Europees marktleider op het gebied van circulaire IT en één van de grootste IT-leveranciers van Europa. Het is onze circulaire missie de transitie naar een circulaire economie en circulaire IT mogelijk te maken, te bevorderen en te versnellen.

Infotheek doet uitgebreid onderzoek naar het optimaliseren en de implementatie van circulaire ICT. Tevens heeft Infotheek een breed portfolio aan circulaire producten en diensten ontwikkeld om de levensduur van ICT hardware te verlengen, onder andere: Hardware-as-a-Service (Haas), huur en lease constructies, End-of-Life hardware en support, terugname / IT asset recovery en het aanbieden van refurbished hardware zoals het kwaliteitsmerk 'Approved Selection'.

Infotheek Group beschikt over het grootste en meest geavanceerde refurbishment ICT centrum van Europa. Daarnaast is de organisatie initiatiefnemer van de stichting IT4Kids, waaraan bedrijven hun oude IT-apparatuur kunnen doneren. Van de opbrengst ondersteunt IT4Kids projecten voor jeugd en sport.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Op basis van uitgebreid en innovatief onderzoek heeft Infotheek het 'be Great, buy Circular' programma ontwikkeld, om de inkoop van circulaire IT en de verlenging van de levensduur van ICT hardware te bevorderen, te bewerkstelligen en kennis te delen. Infotheek maakt de circulaire voordelen van de inzet van circulaire ICT inzichtelijk en uitvoerbaar.

Met de inzet van de circulaire producten en diensten van Infotheek, draagt u op een positieve manier bij aan de economie, de maatschappij, innovatie, onze aarde en het milieu. Het verlies van grondstoffen wordt teruggebracht, verontreiniging gereduceerd, verspilling en afval gereduceerd en de globale GHG en CO2 uitstoot significant gereduceerd.

Ons onderzoek en kennis op het vlak van circulaire ICT en de implementatie van circulaire ICT, delen we graag met publieke en private partners.

https://infotheek.com/circulaire-economie

Mathieu Sueters, Infotheek Group