ING

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Volgens ING is de circulaire economie dé uiteindelijke oplossing voor het probleem van uitputting en economische schaarste van hulpbronnen. Als internationale ‘mainstream’ bank willen wij een rol spelen in de overgang naar een economie die is gebaseerd op circulaire principes, zowel in de financiering als in het verder vormgeven van de randvoorwaarden van de circulaire economie. Hiervoor zetten wij onze balans, onze kennis en expertise en ons netwerk in. Zo hebben wij tijdens het World Economic Forum in Davos aangekondigd het voortouw te nemen in het vormgeven van een Europese Circular Economy hub, een publiek-privaat platform om antwoorden te formuleren op de grote vragen rond de financiering van de circulaire economie.

‘Thought leadership’: Het ING-rapport 'Rethinking finance in a circular economy' is veel gelezen en wordt erkend als een sleuteldocument voor de manier waarop de financiële sector de transitie naar een circulaire economie kan ondersteunen. Naast verschillende vervolgrapporten die ingaan op hoe specifieke branches stappen kunnen nemen om dichterbij een circulaire economie te komen, dragen wij dit gedachtegoed wereldwijd uit en zetten wij ons internationale netwerk in, ook via ons actieve lidmaatschap van de Ellen MacArthur Foundation en het recent gelanceerde het Sustainable Finance Collective Asia (www.sfc-asia.com).

‘Action leadership’: We zoeken actief naar financieringsmogelijkheden om de transitie van klanten van traditionele businessmodellen naar de businessmodellen van de toekomst te financieren en werken samen met onze klanten aan oplossingen om hen te ondersteunen in de overgang naar de circulaire economie. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in circulaire bedrijven als Van Scherpenzeel, Avantium en Shanks. We zien dat het ondersteunen van de circulaire economie financieel gezien om andere producten en diensten vraagt en hebben daarvoor onder meer een virtueel team opgezet met expertise op alle bancaire gebieden dat zich met verzoeken rondom circulaire financiering bezighoudt.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Vanuit onze brede portefeuille kunnen wij bijdragen aan de transitieagenda’s van alle genoemde sectoren, van (economische) kennis tot inzicht in mogelijkheden en belemmeringen voor financiering, ook in samenwerking met VNO-NCW en andere financiële instellingen.

Leonie Schreve, Global Head of Sustainable Finance ING