InnovatieLink

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

InnovatieLink ondersteunt het Midden-en Kleinbedrijf in Nederland in de sectoren Energie, Chemie en Biobased Economy. We lossen daarbij problemen op in het innovatietraject van vinding naar markt. InnovatieLink wil per jaar 500 bedrijven helpen hun problemen op te lossen; zie http://www.innovatielink.nl

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

MKB-ondernemers krijgen maximaal 10 uur gratis ondersteuning van een deskundige Innovatiemanager op het gebied van Energie, Chemie en Biobased Economy. Tevens ondersteunen we ca. 10 bedrijven per jaar intensiever in ons SKIL-programma (Succes Katalysator InnovatieLink).

Voor meer info zie: http://www.innovatielink.nl

C. Bruijnes, InnovatieLink