Interface

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunstoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

Interface, wereldwijd marktleider op het gebied van hoogwaardige en innovatieve modulaire vloerbedekking, wil in 2020 alleen nog maar gerecyclede en biobased grondstoffen in haar tapijttegels verwerken en heeft een groot deel van haar huidige producten daar al van voorzien. De tapijttegels kunnen al gemaakt worden met 100% gerecycled nylon garen met een onderkant van grotendeels gerecycled materiaal. In 2017 jaar wordt een biobased rug gelanceerd vervaardigd van reststromen uit de papierindustrie. Daarnaast zet Interface in op product-servicesystemen, waarbij niet het product maar de dienst centraal staat, uitgedrukt in een inspirerende werkplek en gezond binnenklimaat. De grootste Europese productielocatie van Interface in Scherpenzeel draait volledig op hernieuwbare energie en biogas en maakt gebruik van en volledig gesloten watersysteem in de productie. Innovatie heeft ervoor gezorgd dat de CO2-voetafdruk van Interface sinds 1996 met 98% is afgenomen. Deze circulaire ambitie zijn we ook met onze leveranciers aangegaan.

Nu we onze ambitie Mission Zero bijna hebben bereikt, hebben we een nog hoger ambitiedoel neergelegd waaraan we de komende jaren willen werken: Climate Take Back. Hiermee willen we een herstellende bijdrage aan het milieu leveren, net zoals bijvoorbeeld een bos daarin voorziet. Interface wil haar koplopende rol inzetten om anderen te inspireren en waar nodig te ondersteunen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Interface was een van de allereerste bedrijven wereldwijd met een duurzaamheidsagenda en startte in1994, geïnspireerd door biomimicry, te ondernemen volgens en aantal duurzame principes en uitgangspunten van de natuur. Dit heeft ertoe geleid dat de grootste productielocatie van Interface in Europa in Scherpenzeel 100% op hernieuwbare energie en biogas draait, in de productie van een gesloten watersysteem gebruik wordt gemaakt en de CO2-reductie van de operatie 98% bedraagt ten opzichte van 1996. Daarmee is Interface een van de koplopers als het om circulaire economie gaat. Graag wil Interface deze kennis, ervaring, best practices en lessons learned delen.

Daarnaast is Interface graag bereid haar Awarehouse in Scherpenzeel ter beschikking te stellen als locatie voor bijeenkomsten. Deze oude fabriekshal is een toonvoorbeeld hoe oude gebouwen een goede herbestemming en daarmee nieuw leven kunnen krijgen.

Ton van Keken, Senior Vice President of Operations Interface Europe