International Residential Living Lab Foundation

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord

en wil ik graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda’s

Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze Transitieagenda's

Toekomstgerichte woningbouw door circulaire economie en co-creatie met alle partijen uit de keten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het IRLL verbindt alle stakeholders uit de woningbouw en initieert projecten als residential living labs. daardoor kunnen innovaties die bijdragen aan vernieuwing binnen de woningbouw sneller de eind-consument bereiken. Door de samenwerking met de eind-gebruiker als test- en beoordelingspanel wordt op een snellere transitie van duurzaamheid ingezet.

Bouwman, International Residential Living Lab Foundation