IPO

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

IPO, namens de twaalf provincies.