ISDuurzaam

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De transitie naar een fossiel-arme maatschappij en de circulaire economie kan alleen plaatsvinden als er over sectoren heen geïnnoveerd en samengewerkt wordt. Als partnerschapontwikkelaar en transitiemanager op het gebied van de circulaire economie help ik bij het verbinden van partijen en het stimuleren van vernieuwing.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het identificeren van kansen, bij elkaar brengen van partners en het opzetten van partnerschappen en pilots. Daarnaast kan ik de behoefte van het bedrijfsleven doorvertalen richting overheden, bijvoorbeeld door het bespreekbaar maken van belemmeringen, aansluiting zoeken bij de politieke agenda, deelnemen als vertegenwoordiger in beleidsteams, kortom: het adviseren over futureproof overheidsbeleid.

Jolein Baidenmann, ISDuurzaam