Kirkman Company

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Kirkman Company zorgt voor succesvolle transformaties van organisaties op weg naar 100% relevantie voor alle stakeholders, klanten, medewerkers, partners, milieu, maatschappij en aandeelhouders, of het nu gaat om de uitdagingen van vandaag of de kansen van morgen, binnen een afdeling of voor de organisatie als geheel, omdat het altijd beter kan of omdat het soms écht anders moet.

Onderdeel van de transformatie naar 100% relevantie is de circulaire economie. Dit is immers dé weg voorwaarts voor toekomst bestendige ondernemingen. Dit vraagt om de juiste veranderingen binnen de eigen organisatie en de keten waarin men opereert. Kirkman Company ondersteunt ondernemingen bij deze transformatie, met als missie om daadwerkelijk circulaire businessmodellen (en ketensamenwerking) te realiseren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De afgelopen jaren heeft Kirkman Company aan de wieg gestaan van meerdere circulaire initiatieven zoals de Green Deal Circulair Inkopen, NL Circular Hotspot, Circular Expo en Circular Valley. Daarnaast heeft Kirkman Company waardevolle netwerken opgebouwd in de circulaire economie voortkomend uit onze rol als Executive Director Circle Economy (2012-2015) en ons onderzoek rondom het boek ‘Circulaire Bedrijfsmodellen’ (nu in ontwikkeling met Erasmus Universiteit Rotterdam en VNO-NCW).

Om organisaties concreet te helpen bij hun transformatie naar een circulair businessmodel hebben we een aantal proposities ontwikkeld:

  • De Circulaire Kansenscan;

Geeft inzicht in materiaalstromen & stakeholders en geeft aanbevelingen voor het starten van een circulair pilot traject.

  • Het Circulair Kompas;

Geeft visie op circulariteit, kernwaarden en kernkwaliteiten voor jouw organisatie en stakeholders. Daarnaast wordt er onder andere een overzicht/strategische (jaar)agenda gevormd van concrete circulaire doelen, activiteiten en KPI’s.

  • Het Circulair Competentiecentrum;

We zorgen voor de juiste kennis en vaardigheden voor medewerkers binnen een organisatie. Op deze manier verankeren we de circulaire strategie in het gedrag van medewerkers en maken we het zichtbaar in de bedrijfscultuur.

  • De Circulaire Expeditie;

Levert concrete en haalbare oplossingsrichtingen voor circulaire vraagstukken, projectplannen en een netwerk van ‘intrapreneurs’ / ketenpartners om deze oplossing in één of meerdere (pilot)projecten te realiseren

  • Circular Funding;

Levert financiering op voor nieuwe circulaire businessmodellen. We werken vanuit een valuecase en dragen zorgen voor een versterkte circulaire marktpositie.

Tot slot hebben we inmiddels meer dan 100 mensen getraind op het gebied van Circulair Inkopen en begeleiden we organisaties bij de transformatie van hun inkoopafdeling zodat ze circulaire producten en diensten in kunnen kopen. Op deze manier stimuleren en creëren we de vraag naar circulair geproduceerde goederen en belonen we de bedrijven die tastbare circulaire producten leveren.

Het is tijd om van praten naar doen te gaan!

Wouter van Twillert, Kirkman Company