KNB

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De Nederlandse bouwkeramische industrie produceert gebakken kleiproducten voor een duurzame en dierbare leefomgeving.  Klei is een ruim voorradige en lokaal beschikbare grondstof. Rivierklei is bovendien een hernieuwbare grondstof.  Ambities zijn optimalisatie van het efficiënt gebruik van grondstoffen en het bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde van kleiwinning in de vorm van o.a. nieuwe natuur, recreatiemogelijkheden en bijdrage aan de hoogwaterveiligheid. Het duurzaamheidsbeleid van de sector concentreert zich naast arbeidsveiligheid dan ook op verantwoorde grondstofwinning, efficiënt energiegebruik en het terugdringen van emissies. Deze thema’s staan ook centraal in de derde KNB Duurzaamheidsagenda ‘Bestemd voor de toekomst’ die tot en met 2018 in uitvoering is.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij streven naar een actieve deelname aan de transitieagenda Bouw en/of Maakindustrie om samen met andere spelers invulling te geven aan de ambities tot vermindering van het gebruik van (eindige) primaire grondstoffen.

Ewald L.J. Van Hal, Directeur KNB