KNN Advies

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Groen is de kleur van de economie van de toekomst, en KNN Advies draagt daar als ondernemend adviseur actief aan bij. Dat doen wij binnen drie onderdelen; Energie & Duurzaamheid, Business Development en Biobased & Circulariteit. Ieder met een eigen specialiteit, maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen; de transitie naar een prachtige groene toekomst.

Met bijna 20 jaar ervaring als adviesbureau helpen wij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een stap verder in de transitie naar een circulaire, biobased economy. Door ons inlevingsvermogen en het vermogen om complexe zaken eenvoudig uit te leggen, zijn wij in staat om (circulaire) oplossingen en toepassingen helder over te brengen aan de opdrachtgever. En deze, soms ongevraagd, duurzame adviezen te geven die resultaat opleveren. Onze ambitie is om klanten te ondersteunen en adviseren in hun transitie naar een circulaire economie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

KNN Advies wil haar klanten optimaal ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie. Dit doen wij door:

  • Samen met bedrijven op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om afvalstromen te verwaarden
  • Kennisoverdracht van wetenschap naar bedrijven en overheden
  • Partijen met elkaar verbinden
  • Het begeleiden van chemiebedrijven (hoofdzakelijk midden- en kleinbedrijf) in de ontwikkeling van duurzame producten en het verfijnen van milieuvriendelijker productieprocessen
  • Adviseren van overheden.

Sven Jurgens, KNN Advies