Koninklijke Auping

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Auping zet in op circulaire bedrijfsvoering en omarmt het Cradle to Cradle-principe. vanuit drie uitgangspunten. 1) Onze producten worden gemaakt van materialen die 100% herbruikbaar zijn op basis van een economische toegevoegde waarde (upcycling). 2) We maken gebruik van hernieuwbare energie waarbij we fossiele brandstoffen minimaliseren. 3) We grote waarde aan mensgericht werken: we willen een goede werkgever zijn en een transparante samenwerkingspartner in de keten. Verduurzaming is een fundamenteel uitgangspunt bij alle investeringen die we doen.
In 2015 is een belangrijke stap gezet door een volledig nieuw en duurzaam productieproces te implementeren waarbij we enkel nog op klantorder produceren. Er staat nu één centrale productielocatie in Deventer, ingericht volgens de principes van smart industry, met een houtfabriek voor de beddenframes, een staalfabriek voor de spiraalbodems en een naaiatelier voor onze matrassen en boxsprings. Werken vanuit één centrale locatie helpt in het terugdringen van transportkilometers, zorgt voor integratie van processen en het stimuleert samenwerking tussen en betrokkenheid van medewerkers.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Sinds de centrale locatie volledig in werking en de nieuwe energiehuishouding operationeel is, is een significante verlaging van het energieverbruik gerealiseerd. Ten opzichte van 2010 gebruikten we in 2016 90% minder aardgas, 60% minder water en 30% minder elektrische energie. Bovendien zijn we overgestapt op gecertificeerde Nederlandse windenergie. Het is onze doelstelling om in 2020 energiepositief te zijn.
De introductie van 'Leavings by Auping' in juni 2016, een collectie van accessoires die volledig zijn gemaakt van restmaterialen, sluit aan bij ons streven om verspilling van materialen te elimineren en volledig duurzaam te produceren. De eerste producten in deze lijn zijn kussentjes die volledig met de hand zijn vervaardigd in Deventer uit restproducten. De ontwerpen hangen volledig af van het beschikbare restmateriaal op de productielocatie.
Er is toenemende belangstelling voor het recyclen van matrassen. Gemiddeld wordt 1 op de 3 matrassen retour genomen voor recycling via het Auping Take Back System (ATBS) versus 1 op 5 in 2014. 90% van de grondstoffen en materialen uit oude Auping matrassen wordt al hergebruikt voor bijvoorbeeld een nieuwe deurklink, judomat of bank.

Ine Stultjens, Koninklijke Auping