Koninklijke vereniging Het Comité van Graanhandelaren

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De wereld voorzien van voldoende voedsel, het leveren van duurzame/ verantwoorde (agri-) grondstoffen, het verder sluiten van kringlopen en het bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem zijn enkele onderwerpen waar Het Comité van Graanhandelaren en haar leden continue naar verbetering zoeken. Dit sluit goed aan bij de ambities binnen het grondstoffenakkoord.
Het Comité van Graanhandelaren zal zich op die onderwerpen binnen de transitieagenda Biomassa en voedsel inzetten waar zij een relevante bijdrage kan leveren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De leden van Het Comité van Graanhandelaren vertegenwoordigen de verschillende schakels in de handelsketen van granen, oliezaden en peulvruchten. Als belangrijke toeleverancier van agri-grondstoffen kan veel kennis over het (logistieke) proces van bestaande en nieuwe grondstoffen, nieuwe herkomstgebieden met de andere partijen in het grondstoffenakkoord gedeeld worden.
Daarnaast zijn Verschillende leden van Het Comité van Graanhandelaren intensief betrokken bij de nationale en internationale verduurzamingstrajecten met betrekking tot de productie van (agri)grondstoffen. Het Comité van Graanhandelaren en haar leden werken hiertoe voortdurend samen met andere stakeholders uit en rondom de supply chain.
Het Comité kan onder meer faciliteren om de relevante stakeholders uit haar netwerk bijeen te brengen en de kennis over de agri-grondstoffen handelsketen te delen met andere stakeholders.

Paulien van de Graaff, Koninklijke vereniging Het Comité van Graanhandelaren