KplusV

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Grondstoffen worden steeds schaarser en klimaatveranderingen manifester. Als samenleving moeten we dit aanpakken en herorganiseren. Zo kunnen gemeenten het tij keren door de huidige lineaire economie te transformeren in een circulaire economie. Het maximale behoud van het aanwezige ‘kapitaal’ staat hier voorop; voor zowel materialen als mensen en geld.  

KplusV bedenkt maatwerkoplossingen voor én met overheden, organisaties, bedrijven en regio’s, zodat zij hun duurzame ambities kunnen waarmaken. Door ondernemerschap, technologieën, innovaties, kennis en natuurlijke hulpbronnen te bundelen, bereik je het meest voor je lokale leefomgeving. Niet alleen milieuwinst, maar ook nieuwe inkomsten, kostenbesparing, een hogere bedrijvigheid en meer werkgelegenheid.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Welke rol wij pakken? We ontwikkelen, implementeren en toetsen beleid, begeleiden processen en organisaties, en smeden allianties en ketensamenwerkingen. Daarnaast stellen we met vergunningverlening, toezicht en handhaving de juiste kaders en onderzoeken we kansen voor bijvoorbeeld afval, grondstoffen en buitenruimte.

Erik Meiberg, KplusV