Krinkels

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Krinkels streeft naar behoud van een leefbare buitenruimte. Met een leidende positie als landelijk opererende, innovatieve dienstverlener, de juiste mix tussen de sectoren groen, infra, water en sport en de jarenlange ervaring op het gebied van (her)inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur, zetten wij onze deskundigheid in om op maatschappelijk en duurzaam verantwoorde wijze bij te dragen aan een plezierige en uitdagende leef- en werkomgeving.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verandert; maatschappelijke ontwikkelingen vragen meer aandacht voor zaken als duurzaamheid.  
Dit stelt andere eisen aan de handelswijze van onszelf en aan die in onze samenwerking met partners. Krinkels wil hierin een faciliterende rol vervullen. Wij faciliteren een leefbare buitenruimte en ondersteunen duurzame keuzes van onze opdrachtgevers en daarmee uiteindelijk weer van de samenleving waarin we werken.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Als “verzorger van de openbare ruimte” speelt Krinkels een belangrijke maatschappelijke rol. Onze projecten hebben maatschappelijke impact: Verhogen Biodiversiteit, Aanleggen / onderhouden sportvelden. Wij verwerken op jaarbasis duizenden tonnen biomassa (vnl gras) en willen door kennisdeling met schakels uit de keten voor nieuwe mogelijkheden en toepassingen zorgen, maar ook in een breder perspectief partners zoeken voor verbetering en innovatie.
Krinkels wil verdergaande bioverwaarding (cascadering van biomassa) door het continue ontwikkelen en toepassen van nieuwe (biobased) grondstoffen voor/in de chemie, bouw/infra, agrofood en farmacie. Inmiddels hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor grassen (sappen, vezels, nutriënten, eiwitten, warmte, elektriciteit, brandstof, biobased producten).

Daan van Schijndel, Krinkels