Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Kennispartner die mede vormgeeft aan de wetenschappelijke basis voor en verantwoording van de verschillende transitiepaden (impact, uitvoering, vormgeving). Aanvullend willen wij bijdragen aan het opleiden van de best gekwalificeerde young professionals om de circulaire economie daadwerkelijk vorm te geven. Disseminatie van kennis en opleiden van studenten gaat natuurlijk het best als er sprake is van nauwe samenwerking met de markt en er goede vraagarticulatie plaats vindt.

Onze ambitie is een open innovatie centrum op te zetten waarin bedrijven, overheden en universiteiten samenwerken om de transitie naar een circulaire economie efficient en effectief in te kunnen zetten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Een enorm aantal wetenschappers, veel nieuwe kennis, en studenten die het wetenschappelijke fundament kunnen leggen voor de transitie naar een circulaire economie, die mee kunnen helpen de paden vorm te geven.

Dit uit zich concreet in opleidingen, young professionals die klaar zijn om in de nieuwe economie aan de slag te gaan, nieuwe kennis en innovaties die keihard nodig zijn om de essentiele stappen te kunnen zetten en van onze lineaire economie af te komen.

Gertjan de Werk, Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability