Lightweight Containers BV

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Lightweight Containers gelooft dat er alleen een toekomst is voor duurzame bedrijven die circulair denken en ondernemen. Lightweight Containers heeft daarom zelf de regie over de recycling van haar kunststof fusten (www.keykeg.com) ter hand genomen. In 2017 willen we 10% van onze fusten zelf recyclen. Onze ambitie is dat we onderdeel uitmaken van een duurzame supply chain en dus ook onze kunststof fusten weer worden gemaakt van onze kunststof fusten. De transitieagenda zien we als een belangrijke stap bij het verwerkelijken van deze ambitie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

We hebben ervaring met het verduurzamen van onze verpakkingen en het meten en verbeteren van de milieuprestaties van onze bedrijfsprocessen en -producten. Omdat we zelf de regie voeren over de recycling van onze producten hebben we waardevolle inzichten verworven in de vaak weerbarstige praktijk.

Robbert Bloemen, Lightweight Containers BV