Lijn Ontwikkeling

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Daar waar je je tot enkele jaren geleden kon onderscheiden met NOM-woningen en circulair bouwen is dit heden een vanzelfsprekendheid geworden. Het is verrassend om te zien hoe de publieke opinie in een korte tijd is aangepast naar gasloos bouwen. Al zijn wij wel van mening dat we goed na moeten blijven denken over het transport van toekomstige energiebronnen zoals waterstof.
Onze focus ligt de komende jaren op het doel om binnen alle duurzame ontwikkelingen de gebruiker van ons vastgoed centraal te laten staan. Een circulaire economie gaat verder dan alleen energie vraagstukken. De gebruiker dient zich veilig, gezond en prettig te kunnen voelen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij zijn maker van leefomgevingen. Dat doen wij door al onze projecten vanuit een basis van energie-neutralisatie te ontwikkelen met gebruikmaking van materialen met een lage emissie en die bij voorkeur zijn hergebruikt. Hieraan gekoppeld vinden wij bewustwording van de eindgebruiker essentieel. Alleen op deze wijze dragen onze projecten bij aan een duurzame toekomst.

Jeroen Peeters, Lijn Ontwikkeling