LTO Nederland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Boeren en tuinders zijn producenten van grondstoffen in de vorm voedsel en tegelijkertijd van overige biomassa dat kan worden gebruikt voor tal van toepassingen. In de overgang naar een circulaire economie zullen biotische grondstoffen (biomassa) steeds belangrijker worden. Nederland, als wereldspeler in de agrofoodsector, heeft hierbij een belangrijke positie. Naast de evidente rol van biomassa voor de voedselvoorziening, zijn er veel andere toepassingsgebieden zoals de gezondheidszorg, de chemie, de bouw (biomaterialen), mobiliteit (biobrandstoffen) en energie.

De Nederlandse land- en tuinbouw is mondiaal gezien efficient, verwerkt veel reststromen uit de voedselindustrie en heeft een lage carbon footprint per eindproduct. Tegelijkertijd gebruikt de land- en tuinbouw ook grondstoffen en er kunnen er nog verliezen vermeden worden. LTO zet in op een land- en tuinbouw die de biomassa en het benodigde ondernemerschap levert voor de totstandkoming van een biobased economy (in plaats van de huidige fossiele economie), de efficientie op het gebied van mineralen en andere grondstoffen weet te verbeteren door hergebruik en een land- en tuinbouw die mondiaal bij de top behoort wat betreft de carbon footprint van de eindproducten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

LTO Nederland is de ondernemersorganisatie van de land- en tuinbouw en vertegenwoordigt bijna 50.000 boeren en tuinders. LTO Nederland is de partij die verstand heeft van de productie van biomassa inclusief randvoorwaarden als behoud van bodemvruchtbaarheid, optimaal hergebruik van nutriënten, milieu, andere duurzaamheidsaspecten en maatschappelijke wensen. Voor het optimaal inrichten van de biobased economy dienen boeren en tuinders zich niet te beperken tot platte grondstofleveranciers, maar dient de land- en tuinbouw actief bij te dragen en een rol te pakken in het vormgeven van nieuwe ketens gebaseerd op biotische grondstoffen.

LTO wil met kennis en kunde bijdragen aan het totstand brengen van een ontwikkelagenda, kennisagenda, het wegnemen van knelpunten en het komen tot een actiegericht programma gericht op meer hergebruik van grondstoffen in de land- en tuinbouw, het terugdringen van verliezen, het vorm geven van de biobased economy, stimulering van mest- en mineralenverwaarding en crosssectorale mogelijkheden. LTO wil in de
transitieagenda een duidelijke koppeling naar de klimaataanpak die Nederland dient vorm te geven.

Hans Huijbers, Portefeuillehouder Duurzaamheid LTO Nederland