Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij zijn een inzamelaar van (vloeibare) scheepsafvalstoffen. Onze ambitie/ inzet is erop gericht om sludges uit de scheepvaart, zodanig te reinigen dat er weer een produkt ontstaat dat gebruikt kan worden in de scheepvaart.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij zetten ons al 10 jaar in om de sludges zodanig te reinigen, dat een produkt ontstaat, dat weer toegepast kan worden in de scheepvaart.

J.S.G. Hoondert, Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.