MetPieter

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Mijn ambitie is een inclusieve circulaire economie te helpen bouwen vanuit het afdankstadium van elk product dat wordt gebruikt in huishoudens.
Mijn doelstellingen daarbij zijn:
" De top 5 van NL te realiseren van gemeenten waar het minste huishoudelijk restafval en meeste kwalitatief hoogwaardig bruikbare post-consumptie grondstoffen wordt ingezameld in 2020 door middel van retoursystemen in plaats van afvalinzameling.
" Inzamelen van afgedankte producten te socialiseren in plaats van mechaniseren in tenminste 5 gemeenten als kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2025. Daarbij is een doorontwikkeling tot buurtconciërge het achterliggende doel in een samenleving die vergrijsd en vereenzaamd.
" Logistiek te vergroenen, te verminderen en veiliger te maken in woonwijken en binnensteden in tenminste 5 gemeenten in 2025 met een nieuw logistiek concept.
" Een beloningssysteem te bouwen voor prosumenten waarin lokaal geld circuleert voor extra lokale werkgelegenheid in 2025.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Ik stel al mijn kennis en arbeid beschikbaar voor het realiseren van een maatschappij zonder verspilling van menselijk, natuurlijk en economisch kapitaal. Daarbij sta ik open voor deelname aan kennisoverdrachtstrajecten, maar bovenal voor trajecten van theorie naar praktijk. Naar mijn mening zijn daden, niet woorden de uitdaging.  
De gemeenten Reusel-De Mierden (17 kg/pp/jr) en Horst aan de Maas (31 kg/pp/jr) heb ik geholpen in hun omslag van afval naar grondstof. Zij maken het minste restafval in Nederland en leveren (maximaal) hoogwaardige post-consumptie grondstoffen. De gemeenten Eersel en Waalre heb ik geholpen met een nieuw logistiek concept, waarbij de afvalfiets de plek van de vuilniswagen vervangt in Waalre vanaf 2018.

Pieter Reus, MetPieter