Meversa

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ik coördineer vanuit Concept House Village (www.concepthousevillage.nl) een proeftuin op Heijplaat (en mogelijk op andere locaties in Rotterdam) waar we de mogelijkheid faciliteren om nieuwe (tijdelijke) woonconcepten te realiseren die circulair zijn met name voor wat betreft de materiaal toepassing, maar ook zo mogelijk op het gebied van water, groen, voedsel en energie. vervolgens vind dan in bewoonde situatie onderzoek plaats om zo nieuwe kennis te genereren. Hiermee zal zeker de transitieagenda gestimuleerd worden.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Door bovenstaande ambitie en inzet wordt kennis ontwikkeld in een living lab, zodat dat ook de ervaring van gebruiker, bewoner betrokken wordt. Door de mogelijkheid te bieden en ook te faciliteren dat e.e.a. gerealiseerd kan worden wordt een bijdrage geleverd aan de transitieagenda.

Floor van der Kemp, Meversa