Meyersan

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ik zet mij in om zowel fysieke producten als arbeid die hun economische waarde hebben verloren, weer waarde te geven. De meubelen worden d.m.v. technische kringloop weer een nieuw leven in geblazen door onze arbeid. En deze meubelen bieden werk voor 56+ers die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Circulair in zowel productie als arbeid.
De gerenoveerde en geconserveerde meubelen worden ter verhuur aangeboden als complete interieurs aan behoevende. Voor meer informatie: https://meyersan.com/.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Verminderen van onnodig bij-produceren van interieur stukken en bieden van arbeidsplaatsen voor ouderen.

Maarten Meyer, Meyersan