Milieu Centraal

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Consumenten spelen een belangrijke rol in de bijdrage aan de transitie naar de circulaire economie, maar weten dat nog lang niet altijd. Omdat consumentengedrag grotendeels onbewust tot stand komt, is het van groot belang om kennis over gedragsinzichten in te zetten om consumenten te helpen keuzes te maken die passen in een duurzame en circulaire samenleving. Als onafhankelijke voorlichtingsorganisatie biedt Milieu Centraal consumenten praktische en betrouwbare tips en adviezen om bewuste keuzes makkelijker te maken. Milieu Centraal wil meedenken en meedoen om transitieagenda's op te zetten (biomassa en voedsel ivm voedselverspilling; Kunststoffen daar waar het de ketenschakel 'consument' betreft; en consumptiegoederen), en mee uit te voeren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Kennispartner op het gebied van consument en duurzaanheid; kennis over gedragsinzichten van de consument; onafhankelijke, gevalideerde kennis; veel ervaring met het opzetten van communicatiestrategieën en de uitwerking daarvan in campagnematige en projectmatige activiteiten; een uitgebreid netwerk van mediarelaties en veel ervaring in het genereren van een groot bereik bij de doelgroep consumenten.

Vera Dalm, Directeur Milieu Centraal