Milieu Platform Zorgsector

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ambitie is via verduurzamen van de bedrijfsvoering bij te dragen aan minder milieudruk.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Via de MPZ werkgroep grondstoffen kunnen alternatieve circulaire grondstoffen voor de zorgsector beoordeeld worden.

Adriaan van Engelen, ver. Milieu Platform Zorgsector