Mineralz B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Mineralz B.V. is al meer dan 30 jaar actief in de milieumarkt en stelt zich ten doel reststoffen optimaal her te gebruiken. Zo maken we uit minerale afvalstoffen nieuwe circulaire grondstoffen FORZ®. Grondstoffen die worden ingezet in o.a. de betonwaren industrie en de GWW-sector. In deze tak van sport zijn we koploper in Nederland en onze ambitie is om deze mogelijkheden dan ook verder uit te dragen en te blijven ontwikkelen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Mineralz B.V. is een hightechbedrijf met kennis van een breed scala aan reststoffen en recycling technieken. Kennis die wordt ingezet bij het ontwikkelen en exploiteren van duurzame verwerkingsconcepten voor o.a. reststoffen die vrijkomen bij de productie warmte en energie uit (huishoudelijke) afvalstoffen, zoals vliegas en bodemas. Verwerkingsconcepten en de afzet van de duurzame grondstoffen (FORZ®) worden ontwikkeld met partners en kennisinstituten om zo te waarborgen dat kennis en expertise optimaal wordt ingezet om technisch toepasbare en toekomstbestendige grondstoffen te maken. Onze knowhow willen wij dan ook graag gebruiken om een bijdrage te leveren aan het akkoord.

Paul Dijkman, Director Mineralz B.V.