Miscancell

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De nog steeds stijgende vraag naar papier in de wereld, zorgt voor een grote aanslag op de bossen. Om de druk op de bossen te verlagen, komen we met een alternatief: miscanthus (ook wel : olifantsgras). Dit gewas bevat 60% cellulose, ten opzichte van 40% in hout, behoeft geen onderhoud en is jaarlijks te oogsten. Daarnaast neemt miscanthus veel CO2. Het papier dat wij al hebben geproduceerd is kwalitatief van dezelfde kwaliteit als papier van hout én beter voor het milieu.

Onze ambitie is simpel. Wij benutten het gewas miscanthus volledig en produceren verschillende toepassingen ten behoeve van, onder andere, de papierindustrie. Daarom zijn wij de eerste duurzame cellulosefabriek van Nederland gestart.

Belangrijk hierbij is dat we onze kennis blijven vergaren en daarom blijven we op continue basis onderzoek doen naar de plant en procestechnieken, zodat deze geoptimaliseerd kunnen worden, de plant volledig gevaloriseerd wordt en we op de meest duurzaam mogelijke manier de cellulose kan worden geproduceerd.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Miscancell is een duurzame grondstoffenfabriek in Nederland en maakt duurzame cellulose ten behoeve van de papierindustrie. De cellulose uit miscanthus voldoet aan de groeiende vraag van de papierindustrie naar duurzame alternatieven.

Daarnaast heeft Miscancell de ambitie om de cellulosefabriek in de toekomst modulair uit te breiden en zo ook de andere toepassingen die miscanthus biedt te benutten, zoals bijvoorbeeld de productie van bioplastics. We blijven miscanthus aanplanten, en zorgen ervoor dat braakliggende gronden optimaal benut worden.

Fred Hakvoort, Miscancell