MKB Nederland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

VNO-NCW en MKB Nederland willen samen met stakeholders met oog op het nieuwe Kabinet een aantal prioritaire flaships en ontwikkelrichtingen definiëren, die tot een wezenlijke versnelling van de circulaire economie leiden.

Wij richten ons daarbij vooral op het bevorderen van verdienmodellen van bedrijven die tot beter bedrijfsresultaat leiden gecombineerd met een efficiënter grondstoffengebruik. Het nieuwe Kabinet beslist dit najaar (met de noodzakelijke van middelen) om deze in haar regeringsperiode uit te voeren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Bijdrage:

  • Horizontale issues over de thema's heen (beleid/regelgeving).
  • Organiseren ledenposities en behartigen belangen.
  • Mee ontwikkelen (enkele prioritaire) flagship-projecten en ontwikkelrichtingen.
  • Niet direct betrokken bij thema's (doen branches).

Michaël van Straalen, voorzitter MKB Nederland