MODINT

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Kleding en (interieur/huishoud)textiel vormen een omvangrijke consumptiegoederen productgroep met een jaaromzet in Nederland van ca. 9 miljard euro. Dit betreft een grote grondstofstroom (textielvezels) die een jaarlijkse afvalberg van meer dan 250 kiloton oplevert. Ruim 1/3 wordt hiervan via textielinzameling apart ingezameld waarvan ruim de helft als 2de hands kleding wordt doorverkocht, 1/5 verwerkt wordt tot isolatiemateriaal (vooral in auto’s) en drainagevilt en bijna 1/5 tot poetslappen verwerkt, te beschouwen als laagwaadige open-end recycling (vezels verlaten de kleding/textielproducten keten). Ruim minder dan 1/10 wordt alsnog verbrand in vuilverbrandingsovens.

De ambitie is om uit gebruikte kleding en textiel vezels te winnen die hoogwaardig kunnen worden gerecycled tot garen, doek en kleding of andere textielproducten (closed-loop recycling). Daarbij ligt een ambitie open om textielproducten met die gerecyclede vezels op een kwalitatief hoogwaardig niveau te ontwikkelen (Design for recycling en Recycling in design).

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Circulair textiel is opgenomen in het Convenant Verduurzaming Kleding en Textiel onder de paragraaf grondstoffen. Daarnaast is er een platform Circulair Textiel ingericht door MODINT en RWS-Leefomgeving waarin de stakeholders in Nederland, actief in en belangstellend voor hoogwaardige textielvezelrecycling kennis delen en in samenwerkingsverbanden verder ontwikkelen. Daartoe is een Roadmap Circulair Textiel opgezet die de mechanische recycling van post-consumer textiel via het vervezelen en opnieuw (bij)spinnen beoogt op een hoger en grootschaliger niveau te brengen.

Daarnaast wordt aan de ontwikkeling van het chemisch recyclen van katoen(cellulose) gewerkt. Onder de noemer Recycling in Design wordt gewerkt aan de hoogwaardige toepassing van gerecyclede vezels, garen en doek in kleding en textielproducten. Mede vanuit het convenant kan worden gewerkt aan het bevorderen van investeringen die nodzakelijk zijn om de recycling technieking en infrastructuur verder te ontwikkelen en optimaliseren. Modebrands en andere kledingproducenten worden betrokken, gemotiveerd en ondersteund in het ontwerpen van kleding en textielproducten die hoogwaardiger te recyclen zijn (Design for Recycling) en om recyclede content te verwerken in producten die voldoen aan hoogwaardige kwaliteitseisen en designs die aansluiten bij de marktvraag.

Peter Koppert, MODINT