Modulo Milieustraten

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De Ambitie van Modulo Milieustraten is drieledig:

  • Advies omtrent milieustraten ontwerp en realisatie om te faciliteren in een optimale scheiding en kwaliteit van grondstoffen.
  • 100% circulair te bouwen met minimale impact op de omgeving
  • Aanbieden van een All-In-Performance contract waarin advies, realisatie en onderhoud voor bepaalde een periode gewaarborgd zijn en Modulo eigenaar blijft van de grondstof.

De milieustraat kan binnen de gemeenschap fungeren als circulaire hotspot. Wij zorgen ervoor dat het een sympathieke, uitnodigende plek is waar mensen betrokken worden bij de natuurlijke cyclus van grondstoffen, hergebruik en creatie. De circulaire hotspot geeft invulling aan de volgende principes:  “ Re-cycle / Re-pair / Re-fresh / Re-use / Re-integrate”.

Omdat de in te nemen grondstoffen in de tijd zich ontwikkelen moet de indeling en bouw van de milieustraat aanpasbaar zijn.  In het ontwerp en de bouw  wordt hiermee rekening gehouden. De flexibele en modulaire milieustraat groeit mee met de verandering van de omgeving en de mogelijkheid van continue optimalisatie creëert minimale belasting voor omgeving en draagt  bij aan de optimale inzameling van grondstoffen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het doorbreken van de huidige wijze van inkopen op basis van oude economie. Dit door het samenbrengen van verschillende disciplines en kennis in de Circulaire Economie. Middels ons netwerk dragen wij zorg voor bundeling van kennis en zijn wij aanjager van het nieuwe circulair inkopen. Modulo is ambassadeur van de Circular Valley en partner van verschillende organisaties die de migratie van de lineaire naar de circulaire economie bevorderen zoals NVRD, MVO Nederland, De Groene Zaak en Turntoo.

Wij maken de weg vrij voor innovatieve bedrijven door te laten zien dat het mogelijk is om op basis van de nieuwe economie  modulair, flexibel en innovatief te bouwen. Het Modulo All-In-Performance contract biedt de opdrachtgever mogelijkheid bezit om te zetten naar een gebruiksfunctie van de grondstoffen.

Door onze wijze van adviseren en ontwerpen en krachtenbundeling tussen de verschillende partijen creëren wij optimale milieustraten die er toe bijdragen dat grondstoffen zo gescheiden en zuiver mogelijk worden ingezameld en hoogwaardig gerecycled kunnen worden. Hiernaast zetten wij in op het toepassen van activiteiten om spullen en materialen een tweede leven te geven.  

Modulo produceert de bouwelementen voor de milieustraat met secundaire grondstoffen en past de modulaire bouwwijze toe. Dit garandeert 100 % hergebruik - en toepasbaarheid in wijzigende situaties. Hiernaast zetten we daar waar mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in om onderdelen voor de milieustraat inrichting te maken.

Ron van Ommeren, Modulo Milieustraten