MVO Nederland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

MVO Nederland werkt als netwerkorganisatie samen met haar ruim 2300 aangesloten bedrijven actief aan het realiseren van een circulaire en inclusieve economie. Dit doen wij in bedrijfsnetwerken, Communities of Practice en maatschappelijke coalities met publieke en private organisaties. Het is onze ambitie en inzet om het Nederlands bedrijfsleven zo snel als haalbaar te transformeren naar circulaire koplopers. Omdat dit leidt tot een innovatiever bedrijfsleven, robuustere economie en betere leefomgeving. Wat vervolgens internationaal kan dienen als een appellerend perspectief voor onder meer opkomende economieën.
MVO Nederland heeft een ruime ervaring ten aanzien van zowel de implementatie van circulair ondernemen alsook het opstellen en uitvoeren van transitieprogramma’s. Wij zetten deze kennis, kunde en ervaring graag in voor de totstandkoming en uitvoering van het Grondstoffenakkoord en de daaruit voortkomende transitieagenda’s.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

MVO Nederland werkt als netwerkorganisatie samen met haar ruim 2300 aangesloten bedrijven actief aan het realiseren van een circulaire en inclusieve economie. Dit doen wij in netwerken - zoals het MVO Netwerk Beton en Platform Groene Netten - en in Communities of Practice, waarin wij met groepen ondernemers werken aan concrete projecten zoals bijvoorbeeld het realiseren van circulaire bouwwerken en het verwaarden van reststromen in de Agri-Food sector. En ook door in coalities met andere organisaties (o.a. NEVI, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Circle Economy en rijksonderdelen zoals Min. IenM, RWS en PIANOo) programma’s en projecten te initiëren en begeleiden die circulair ondernemen concreet maken. Voorbeelden hiervan zijn Nederland circulair! (RACE-coalitie) – met onder meer de nationale online community circulairondernemen.nl en drie keten-transitieprogramma’s - en de Green Deal Circulair Inkopen, waarvan wij beide mede aan de wieg stonden. Ook hebben wij met financiële dienstverleners en hun klanten gewerkt aan het realiseren van nieuwe proposities en businessmodellen, en de bijbehorende financiële afwegingen. Door bovenstaand hebben wij een ruime ervaring opgebouwd t.a.v. de (vaak weerbarstige) praktijk van het implementeren van circulaire principes.
Daarnaast werken wij sinds 2012 binnen het IMVO-programma samen met o.a. DRIFT en TNO in het opzetten en uitvoeren van een aantal transitieprogramma’s m.b.t internationale handelsketens. Hierin is circulair een groeiend aandachtsgebied. Hierdoor hebben wij een ruime ervaring opgebouwd hoe publiek-private samenwerkingsverbanden in praktijk succesvol kunnen werken.
Wij stellen onze kennis, kunde en ervaring ter beschikking aan de totstandkoming en uitvoering van het Grondstoffenakkoord en de daaruit voortkomende transitieagenda’s.

Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland